Kees-kaart-logo.png

De mooiste kaarten vind je hier!

Blanko

www.keeskaart.nl
TPK026

1 Johannes 4:9; Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, 

opdat wij zouden leven door Hem.

Enkele kaart, zonder envelop.