Kees-kaart-logo.png

De mooiste kaarten vind je hier!
Blanko

TPK048

Want Gij zijt groot, en doet wonderwerken; Gij alleen zijt God. Psalm 86:10
Enkele kaart, zonder envelop
 

Model:
Blanko 0.33

 

Ook besteld

Blanko
De HEERE is genadig en rechtvaardig; en onze God is ontfermende. Psalm 116:5 Enkele kaart, zonder envelop... Lees meer
€ 0.33
Blanko
De Heere heeft een welgevallen aan hen, die Hem vrezen, die op Zijn goedertierenheid hopen. Psalm 147:11 Enkele kaart, zonder envelop... Lees meer
€ 0.33
Blanko
IK heb lief, want de HEERE hoort mijn stem, mijn smekingen. Psalm 116:1Enkele kaart, zonder envelop.  .. Lees meer
€ 0.33
Blanko
Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 121:2 Enkele kaart, zonder envelop... Lees meer
€ 0.33
...Jr. Getrouwd
€ 0.33
Blanko
Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 121: 2 Enkele kaart, zonder envelop... Lees meer
€ 0.33
Ter Bemoediging
€ 0.33
...Jr. Getrouwd
€ 0.33
Blanko
IK heb lief, want de HEERE hoort mijn stem, mijn smekingen. Psalm 116:1 Enkele kaart, zonder envelop... Lees meer
€ 0.33
Blanko
Welgelukzalig is een iegelijk die de HEERE vreest, die in zijn wegen wandelt. Psalm 128:1b Enkele kaart, zonder envelop  .. Lees meer
€ 0.33
Blanko
Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. 2 Korinthe 12:9a Enkele kaart, zonder envelop... Lees meer
€ 0.33
Blanko
Welgelukzalig is een iegelijk die den Heere vreest, die in zijn wegen wandelt. Psalm 128:1b Enkele kaart, zonder envelop... Lees meer
€ 0.33
Van Harte Gefeliciteerd
Want Gij zijt groot, en doet wonderwerken: Gij alleen zijt God. Psalm 86:10 Enkele kaart, zonder envelop... Lees meer
€ 0.33
Hartelijk Gefeliciteerd
Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden; Psalm 103:2 Enkele kaart, zonder envelop... Lees meer
€ 0.33
Van Harte Gefeliciteerd
Een lofzang Gij ganse aarde! juicht den HEERE. Psalm 100:1 Enkele kaart, zonder envelop... Lees meer
€ 0.33
Van Harte Gefeliciteerd
Ik zal de HEERE loven met mijn ganse hart, ik zal al Uw wonderen vertellen. Psalm 9:2 Enkele kaart, zonder envelop... Lees meer
€ 0.33