Kees-kaart-logo.png

De mooiste kaarten vind je hier!
Hartelijk Gefeliciteerd

TPK040

De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. Psalm 23:1b

Enkele kaart, zonder envelop.


Model:
Hartelijk Gefeliciteerd 0.33

 

Ook besteld

Hartelijk Gefeliciteerd
Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden; Psalm 103:2 Enkele kaart, zonder envelop... Lees meer
€ 0.33
Blanko
Wentel uw weg op den HEERE en vertrouw op Hem; Hij zal het maken. Psalm 37:5 Enkele kaart, zonder envelop... Lees meer
€ 0.33
Van Harte Gefeliciteerd
Ik zal de HEERE loven met mijn ganse hart, ik zal al Uw wonderen vertellen. Psalm 9:2 Enkele kaart, zonder envelop... Lees meer
€ 0.33
Blanko
Ik heb lief, want de HEERE,hoort mijn stem, mijn smekingen Psalm 116:1 Enkele kaart, zonder envelop... Lees meer
€ 0.33
Hartelijk Gefeliciteerd
Looft den HEERE, roept Zijn Naam aan, Maakt Zijn daden bekend onder de volken. Psalm 105: 1 Enkele kaart, zonder envelop.
€ 0.33
Van Harte Gefeliciteerd
Welgelukzalig is de mens, wiens Sterkte in U is. Psalm 84:6a Enkele kaart, zonder envelop.
€ 0.33
Hartelijk Gefeliciteerd
De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. Psalm 23:1b Enkele kaart, zonder envelop  .. Lees meer
€ 0.33
Van Harte Gefeliciteerd
Een lofzang Gij ganse aarde! juicht den HEERE. Psalm 100:1 Enkele kaart, zonder envelop... Lees meer
€ 0.33
Van Harte Gefeliciteerd
De HEERE heeft een welgevallen aan hen, die Hem vrezen. Psalm 147:1a Enkele kaart, zonder envelop... Lees meer
€ 0.33
Van Harte Gefeliciteerd
Gedenkt Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft. Psalm 105:5a Enkele kaart, zonder envelop.
€ 0.33
Van Harte Gefeliciteerd
Looft den HEERE, want Hij is goed. Psalm 136:1a Enkele kaart, zonder envelop.
€ 0.33
Hartelijk Gefeliciteerd
Want de HEERE is goed,. Psalm 100:5a Enkele kaart, zonder envelop.
€ 0.33
Van Harte Gefeliciteerd
De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. Psalm 23:1b Enkele kaart, zonder envelop.
€ 0.33
Blanko
Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 121:2 Enkele kaart, zonder envelop... Lees meer
€ 0.33
Sterkte
Werp uw zorg op den HEERE, en Hij zal u onderhouden. Psalm 55:23a Enkele kaart, zonder envelop... Lees meer
€ 0.33
Hartelijk Gefeliciteerd
U zal ik psalmzingen, o HEERE. Psalm 101:1b Enkele kaart, zonder envelop.
€ 0.33