Kees-kaart-logo.png

De mooiste kaarten vind je hier!


hartelijk gefeliciteerd
Want de HEERE is goed. Psalm 100: 5a Enkele kaart, zonder envelop.
0,33
hartelijk Gefeliciteerd.
Dies loven de hemelen Uw wonderen O HEERE! Psalm 89:6 Enkele kaart, zonder envelop.
0,33
hartelijk gefeliciteerd
Looft den HEERE, want Hij is goed. Psalm 136: 1a Enkele kaart, zonder envelop.
0,33
Van Harte Gefeliciteerd.
Lukas 12: 32 Vrees niet, gij klein kuddeken, want het is uws Vaders welbehagen, ulieden het Koningkrijk te geven. Enkele kaart, zonder enve
Lees meer
0,33
Hartelijk Gefeliciteerd.
Want Gij zijt groot, en doet wonderwerken; Gij alleen zijt God. Psalm 84 Enkele kaart, zonder envelop.
0,33
Van Harte Gefeliciteerd
Hij zal het goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid wandelen. Palm 84:12b Enkele kaart, zonder envelop.
Lees meer
0,33
Van Harte Gefeliciteerd
Welgelukzalig is de mens, wiens Sterkte in U is. Psalm 84:6a Enkele kaart, zonder envelop.
0,33
Hartelijk Gefeliciteerd
U zal ik psalmzingen, o HEERE. Psalm 101:1b Enkele kaart, zonder envelop.
0,33
Hartelijk Gefeliciteerd
Klaagliederen 3: 22 en 23 Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben.
Lees meer
0,33
blanko
1 Johannes 4:9; Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld,  opdat wij zoud
Lees meer
0,33
blanko
De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. Psalm 23: 1b Enkele kaart, zonder envelop.
0,33
blanko
Hij zal het goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid wandelen. Psalm  84:12 Enkele kaart, zonder envelop.
0,33
blanko
Wentel uw weg op den HEERE en vertrouw op Hem; Hij zal het maken, Psalm 37 Enkele kaart, zonder envelop.
0,33
blanko
1 Johannes 4:9; Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld,  opdat wij zoud
Lees meer
0,33
Van Harte Beterschap
Hij geneest de gebrokenen van hart, en Hij verbindt hen in hun smarten. Psalm 147:3 Enkele kaart, zonder envelop.
Lees meer
0,33
Van Harte Beterschap
Wien heb ik nevens U in den Hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde. Psalm 73:25 Enkele kaart, zonder envelop.
Lees meer
0,33